conference logo
 
Programme  Titles  Presenters  Topics 
 
 
Sesjon 1: Mandag 9. mai, kl. 13.15 – 14.45
  A) Sammen med andre. Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. (Symposium)
Møterom: 101
  B) Velferdspolitikk og tjenesteorganisering I
Møterom: 007
  C) Samfunnsdeltakelse og hverdagsliv I
Møterom: 102
  D) Oppvekst og funksjonshemming
Møterom: Hovedsal 1 + 2
  Poster sesjon
Møterom: Utenfor plenumsal
 
Sesjon 2: Mandag 9. mai, kl. 15.00 – 16.00
  A) Endringer i rehabiliteringsfeltet og konsekvenser for praksis? (Symposium)
Møterom: 101
  B) Funksjonshemmede og arbeid
Møterom: 007
  C) Interseksjonalitet som begrep og perspektiv i forskning om funksjonshemming
Møterom: Hovedsal 1 + 2
  D) Funksjonshemming, skole og utdanning I
Møterom: 102
 
Sesjon 3: Tirsdag 10. mai, kl. 08.30 – 10.00
  A) Når hjemmet blir arbeidsplass. Brukeres, ansattes og kommunens perspektiv I (Symposium)
Møterom: Hovedsal 1 + 2
  B) Velferdspolitikk og tjenesteorganisering II
Møterom: 007
  C) Samfunnsdeltakelse og hverdagsliv II
Møterom: 102
  D) Funksjonshemming, skole og utdanning II
Møterom: 101
 
Sesjon 4: Tirsdag 10. mai, kl. 12.00 – 13.30
  A) Når hjemmet blir arbeidsplass. Brukeres, ansattes og kommunens perspektiv II (Symposium)
Møterom: Hovedsal 1 + 2
  B) Forskning om holdninger til funksjonshemmede
Møterom: 007
  C) Samfunnsdeltakelse og hverdagsliv III
Møterom: 102
  D) Teoretiske perspektiver på funksjonshemming
Møterom: 101
 
 


Powered by Oxford Abstracts
Abstract & paper management
for your conference

http://www.oxfordabstracts.com