conference logo
 
Programme  Titles  Presenters  Topics 
7: Framtiders konstruksjoner og virkninger (Del 2)
Lørdag 6. mai kl. 10.30 - 12.00: Arbeidsgrupper II,

I en global kontekst av neoliberale og samfunnsmessige transformasjoner har uforutsigbarhet, ustabilitet, og framtidsfornektende idéer om “historiens slutt,” gjort seg merkbare i levde virkeligheter og i media. Dette gjør oss oppmerksom på hvor viktige og kraftfulle forhandlinger og konstruksjoner om framtider kan være.
Dette panelet søker etnografiske basert bidrag som tar for seg de flerfoldige måtene framtider blir visualisert, konstruert, fryktet, undertrykt og utøvd i ofte omstridte forhandlinger. Disse framtidene er del av forhandlinger i forskjellige sfærer, politiske, økonomiske, religiøse, nasjonale, så vel som på forskjellige tidsskalaer. I eksempler, fra nasjonsbyggingprosjekter og millenariske bevegelser, forestillinger om apokalypser og kriser, samfunns- og grønne bevegelser, til den merkbart økende ulikheten assosiert med rask vekst, ser vi at framtider er omstridte og kraftfulle samfunnsstørrelser. Vi er interessert i sammenligninger av forskjellige typer forestillinger og konstruksjoner som tar plass på forskjellige skalaer, fra store globale tidsrom, til organiseringen av hverdags- og overlevelsesstrategier, og hvordan slike framtider er forankret og konstrueres gjennom diskurser og praksiser. På hvilke måter fungerer fremtidsforestillinger som arbeidstegninger på sosial reproduksjon, og hvordan utøver disse framtidene agens i samfunn? Med dette panelet vil vi utforske hvordan forhandlinger om framtider også innebærer forhandlinger om det nåværende, om fortider og historiske narrativer.


Chair: Lorenzo Cañás Bottos og Martin Loeng, NTNU
Økonomiske sfærer i Telegrafbukta
Hilde Alexandersen
UiT (2015), Norway
‘Det går bare fortere og fortere’: Fremtidsutsikter i en norsk nyhetsredaksjon
Gudrun Skjælaaen
Arbeidsforskningsinstituttet, Norway
Den økonomiske krisa i Hellas si påverking på studentar i Thessaloniki
Rune Søholt
NTNU, Norway
Å leve lengre enn livet. Overlevelsesnarrativer og framtidsfilosofier i farmakologisk behandling av avhengighet i Norge
Aleksandra Bartoszko
Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway