conference logo
 
Programme  Titles  Presenters  Topics 
Fredag 5. mai
 
 
Fredag 5. mai kl. 14.45 - 16.15: Arbeidsgrupper I
  3: SPOR: en utforsking av grenselandet mellom antropologi og arkeologi
  7: Framtiders konstruksjoner og virkninger (Del 1)
  9: Bærekraftig antropologi: Hva er antropologiens motiver, relasjoner, grenser og vinninger?
  10: Om materialisering av minner i kulturarvsproduksjon (Del 1)
 
Lørdag 6. mai
 
 
Lørdag 6. mai kl. 10.30 - 12.00: Arbeidsgrupper II
  5: Governance: Helse og velferd som 'ontologisk politikk' - Moralitet / religion
  7: Framtiders konstruksjoner og virkninger (Del 2)
 
Lørdag 6. mai kl. 14.45 - 16.15: Arbeidsgrupper III
  1: Landskapsspeil; identitet, bevegelse og sted (Del 1)
  5: Governance: Helse og velferd som 'ontologisk politikk' - Kunnskapsagendaer og kunnskapsproduksjon
  10: Om materialisering av minner i kulturarvsproduksjon (Del 2)
 
Søndag 7. mai
 
 
Søndag 7. mai kl. 09.00 - 10.30: Arbeidsgrupper IV
  1: Landskapsspeil; identitet, bevegelse og sted (Del 2)
  2: Kontinuitet og endring i familieliv og foreldreskap i dagens Norge
  8: Nasjonale fortellingers status i en global verden
 
 


Powered by Oxford Abstracts
Abstract & paper management
for your conference

http://www.oxfordabstracts.com